Europe

UK

Browns Fashion,London

Machine-A,London

 

ITALY

Dada Concept,Pietrasanta

Asia

JAPAN

Desperado,Tokyo

Restir,Tokyo

 

CHINA

Lane Crawford

Cachet,Beijing SKP

汉光百货,Beijing

集盒,Beijing

寺库SECOO,Beijing,Shanghai & online shop

素然,Beijing & Shanghai

The Balancing,Shanghai

AS YOUNG,Guangzhou

苔藓,Shenzhen

SEAWOD,Tianjin

APR,Zhuhai

hug,Chengdu

Yearly Plan,Chengdu

不止设计师,Chengdu

Glass 11,Chongqing

DX,Nanjing

Fashionista,Zhongshan

Forest 628,Foshan

Massstone,Taiyuan

丽宣,Luoyang

Vella,Changzhou

薄物集合店,Zhengzhou

欧诺,Zibo

私迦,Yangzhou

温室,Changsha

衍依,Enshi